Tillställning

Föreningen Norden distrikt Älvsborg återupptar, enligt beslut vid årsmöte 12 mars 2017 i Falköping, ajournerat årsmöte tisdagen den 30 maj kl. 16.00 på Utbildningens Hus, Östra Ringgatan 16 i Alingsås.

Vid det återupptagna årsmötet kommer följande återstående punkter att behandlas, nämligen pt 16 till pt 26 enligt vid årsmötet 12 mars godkänd dagordning. Information och synpunkter ges av generalsekreterare Bo Andersson Stockholm.

Distriktsstyrelse, lokalavdelningarnas styrelse, valda ombud jämte övriga medlemmar hälsas välkomna.

Enl. uppdrag Barbro Sjölin, ordf. Anita Brodén, sekr. och Inger Mathisson vice sekr.